Bli medlem

old_terminal: has_real_card:

Klubb Underbara

Användarvillkor och integritetspolicy för Klubb Underbara

Introduktion
Klubb Underbara har bildats för att ge förmåner till dig som spelar hos oss.

Klubben hanteras administrativt av FILLit*, som ansvarar för informationshanteringen och därmed också för att personuppgifter hanteras på ett integritetsmässigt säkert sätt.

Medlemskapet är personligt och gratis.

Så här går det till:

När du betalar kan du knappa in ditt personnummer på en särskild läsare i kassan eller lämnar ditt körkort eller motsvarande ID-handling till kassapersonalen varvid köpet automatiskt registreras och det antal elektroniska stämplar som köpbeloppet motsvarar. Du kan när som helst logga in på Klubb Underbara hemsida och se ditt saldo och de villkor som gäller för bonusen.

Din personliga information är din privatsak. Ingen annans. Du kan vara säker på att Klubb Underbara inte samlar in personlig information som kan säljas vidare till annonsörer eller andra organisationer. Det är bara Klubb Underbara som du anslutit dig till som har tillgång till denna information.

Integritet och lagring av personlig information.

Vi gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.


Tillgång till personlig information

Du kan bidra till att dina kontaktuppgifter är korrekta och fullständiga genom att logga in på ditt konto på https://underbara.medlemsklubb.se och uppdatera/korrigera vid behov.

Personuppgiftshantering

Underbara registrerar i samband med ansökan om medlemskap i Klubb Underbara uppgifter om dig som medlem (namn, födelsedatum, adress, kön, mobilnummer, e-mailadress samt tid och datum för registreringen).
Vid registrering av bonusgrundade köp sparas uppgifter om köpet (tidpunkt, datum, butik, samt antal stämplar och - i förekommande fall - vilket erbjudande det gäller).

Syftet
Syftet med registreringen är att samla och analysera information om köp, vilket kommer att ligga till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär från Klubb Underbara.

Medgivande
I och med ansökan om medlemskap i Klubb Underbara, ger du medgivande till att Underbara registrerar och lagrar uppgifter om köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål.

Vilka personuppgifter är registrerade?
Du kan få ett fullständigt utdrag av de uppgifter som finns hos Klubb Underbara gällande ditt konto.
Skriftlig begäran görs till info@fillit.se
Klubb Underbara kommer på eget initiativ eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.


Säkerhet och sekretess
Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Behandlingen sker enligt personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Avsluta medlemskap
Du kan avsluta ditt medlemskap i Klubb Underbara direkt under din profil.
Avslutas medlemskapet i Klubb Underbara så förfaller innestående stämplar.


All personlig information raderas vid avslut av medlemskap i Klubb Underbara.

Våra utskick
Som medlem i Klubb Underbara kan du få inspiration och information om erbjudanden och poäng via e-post, sms och postala utskick. Om du inte vill få några utskick från oss, kan du när som helst gå in på vår hemsida och tacka nej till utskick.

Tvister och gällande lag
Tvist med anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Klubb Underbara förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Klubb Underbara. Ändringar träder i kraft en månad efter att medlemmen meddelats. Uppdaterade villkor finns tillgängliga på Klubb Underbara.

Personuppgiftsansvarig är Lojalitet och Lönsamhet Europa Ab org.nr 556792-1787.

* FILLit är det varumärke som Lojalitet och Lönsamhet Europa Ab org.nr 556792-1787 använder för kundklubbs-verksamheten.

Kontaktuppgifter

FILLit och Klubb Underbara:
Jakob Grünberg
jakob@fillit.se
0725531694

Personuppgiftsansvarig
Göran Tamm
goran.tamm@fillit.se
0708-204245